LaKa 80v. juhlat

LAHDEN KALEVA 80 VUOTTA

Lahden Kalevan 80-vuotistaivalta vietettiin aurinkoisena syyslauantaina 17.9.2005 Kongressikeskus Felmannin tiloissa. Juhlapäivän vietto alkoi heti yhdeksän jälkeen, kun Lahden Radion toimittaja Tuija Veirto kävi haastattelemassa Kalevan nykyistä puheen-johtajaa Mika Karia ja kuntoliikuntajaoston puuhamiestä Kari Tuuria. Muutoinkin Kale-va juhlavuosi on huomioitu mediassa; omat artikkelinsa kirjoittivat mm. Uusi Lahti ja Etelä-Suomen Sanomat.
Juhlivaa seuraa onniteltiin sekä virallisesti että hieman epävirallisemmin. Ensimmäi-sinä virallisina onnittelijoina olivat Päijät-Hämeen Liikunnasta ja Urheilusta puheen-johtaja, kansanedustaja Juha Rehula sekä aluejohtaja Arto Virtanen. Päivän mittaan onnittelijoita kertyi runsain mitoin ja niinpä Kalevan viirikokoelma karttui huomatta-vasti. Myös eteläisestä naapuristamme Virosta Kalevaa käytiin onnittelemassa; Eesti Kalev muisti kaimaseuraansa, jonka kanssa on otettu yhteen mm. nyrkkeilykehässä useasti. Onnitteluja vastaanottivat seuran puheenjohtaja Mika Kari ja varapuheenjoh-taja Jarmo Heino.
Varsinainen juhla käynnistyi klo 14 Felmannin ravintolasalissa puheenjohtajan terve-tulotoivotuksella. Pääpuhujana oli TUL:n pääsihteeri Esko Ranto, Lahden kaupungin tervehdyksen juhlaan toi kaupunginjohtaja Tarmo Pipatti. Juhlassa muistettiin huo-mionosoituksilla Kalevan pitkäaikaisia toimijoita, jaostojen puuhamiehiä ja -naisia, yh-teistyökumppaneita ja tukijoita. Virallisen ohjelman ohessa kuultiin myös Teatteri Vanhan Jukon laulu- ja esityksiä. Juontajana juhlassa oli Minna Rautiainen.
Kahvin ja kakun jälkeen Lahden kaupunginmuseon johtaja Jouko Heinonen värikkäällä tavallaan esitteli kirjoittamansa Lahden Kalevan 80-vuotishistoriikin, jonka kirjoitta-misessa avusti Timo Kunttu. Timo oli koostanut myös seuran 80-vuotisnäyttelyn, joka oli esillä juhlapäivän ajan Felmannin aulassa. Juhlan päätteeksi puheenjohtaja omisti tervehdyksen seuran kunniapuheenjohtaja Väinö Pässilälle, joka valitettavasti ei pääs-syt Felmanniin osallistumaan juhliin.
Kalevaa oli juhlimassa satakunta juhlijaa ja Lahden Kaleva esittääkin nöyrimmän kii-toksensa juhlapäivään osallistuneille. Samalla Kaleva haluaa kiittää yhdessä ja erikseen kaikkia tukijoitaan, yhteistyökumppaneitaan ja Kalevan aktiivista väkeä, jota ilman seuran toiminta olisi mahdotonta nyt ja tulevaisuudessa, sillä puheenjohtaja Mika Ka-rin sanoin: "Välittömästi tämän juhlan jälkeen alkaa seuran 100-vuotishistorian kirjoit-taminen ja juhlien suunnittelu."
 

Juontaja Minna Rautiainen puheenjohtaja Mika Karin
sekä varapuheenjohtaja Jarmo Heinon välissä.
Onnittelupöytä
Lahden Radiosta Tuija Veirto haastattelee Kari Tuuria.
Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu onnittelee.